ANKETA

Ako sa vám páčia tieto stránky?

Vela 41% Ide to 28% Nie príliš 18% Vôbec 12%

OBCHODNÉ PODMIENKY

Vážení zákazníci. Ceny zverejnené na našich stránkach sú platné od 01.01.2016

Pri hodnote objednaného tovaru v hodnete 25 EUR a vyššej Vám bude účtovaný paušálny poplatok 4 EUR za dopravu. Tovar expedujeme do troch pracovných dní a rozvoz vykonávame prostredníctvom kuriérnej spoločnostii DPD.V prípade nižšej hodnoty nákupu je cena dopravy stanovená na sumu 6EUR.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom : info@jscslovakia.sk alebo telefonicky na čísle 0905978701.

Obchodné podmienky

Základné ustanovenia Predávajúci a zákazník sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Vystavením objednávky kupujúci výslovne súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami spoločnosti. Dodacie podmienky 1. Objednávka tovaru Vystavením objednávky sa zákazník zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednávky dostupný. Zákazník bude o dostupnosti tovaru a o priebehu objednávky informovaný mailom. Stav vašej objednávky, prípadne iné informácie ohľadom objednávok realizovaných cez e-shop si môžete overiť cez pracovné dni (pondelok až piatok), od 8:00 do 18:00 hod. na tel. čisle 0905978701. Zmena objednávky Ak vytvoríte a odošlete objednávku nie je možné meniť zadané údaje. Je potrebné celú danú objednávku stornovať, resp. informovať nás o tom mailom na adrese :info@jscslovakia.sk 2. Ceny Ceny uvedené v predajni e-shop JSC Slovakia s.r.o, platia pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu. Cena platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Všetky ceny sú zmluvné a konečné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. 3. Stornovanie objednávky Objednávku je možné stornovať bez poplatku do 2 (dvoch) hodín od momentu zaslania objednávky. Objednávku je možné stornovať e-mailom: info@jscslovakia.sk. Stornovanie objednávky po tomto termíne, je možné iba po dohode s predávajúcim. 4. Platobné podmienky Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť osobne platbou v hotovosti v mieste prevádzky dodávateľa, alebo je možné tovar dodať na dobierku. Platbu je možné po dohovore realizovať aj bankovým prevodom na účet predávajúceho. Objednávka bude nasledujúce dni overená pre prípad momentálnej nedostupnosti tovaru. 5. Dodávka tovaru Objednávka bude spracovaná bez zbytočného odkladu. Tovar bude zákazníkovi odoslaný najneskôr do 3pracovných dní, ak sa nedohodnú inak. Predávajúci balné neúčtuje, účtuje len prepravné náklady. Ak je zásielka odoslaná predávajúcim prostredníctvom kuriérnej služby DPD Slovensko, zákazník platí prepravné náklady v závislosti od ceny objednaného tovaru nasledovne. Cena poštovného je paušálne 6€ do hmotnosti 30kg. Iba v prípade ťažkého tovaru sa môže líšiť - cena je rátaná individuálne, podľa váhy objednaného tovaru. Taktiež je možné zaslať zásielky naším rozvozovým autom, tam je však doba dodania do 14 pracovných dní a cena prepravy závisí od objednaného množstva, resp. na dohode medzi predávajúcim a kupujúcim, prípadne si tovar môžete vyzdvihnúť u nás v predajni. . Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenskej republiky. Zásielky mimo Slovenska nerealizujeme. Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, zákazník neprevezme zásielku a ihneď kontaktuje predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, /resp. je zaslaný vopred mailom/ a v prípade potreby návod na používanie výrobku. V prípade záujmu o osobný odber tovaru v sklade JSC Slovakia na Bratislavskej ceste, v objekte BM Kávovín Sereď , uveďte túto skutočnosť do poznámky pri objednávaní. Suma za dopravu Vám nebude účtovaná. Predávajúci nenesie zodpovednosť: za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérnou spoločnosťou, za poškodenie zásielky zavinené prepravcom. 6. Odstúpenie od zmluvy Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný oznámiť predávajúcemu odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumom nákupu a číslom účtu zákazníka. Ak zákazník tovar obdržal a prevzal, je povinný zaslať ho späť na adresu prevádzky predávajúceho, pričom tovar musí byť v pôvodnom obale, tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.). Tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe. Odporúčame zásielku poslať doporučene a poistenú, keďže predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu. Za zásielky vrátené ako dobierka predávajúci nepreberá. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru dodávateľ vráti peniaze za tovar bezhotovostným prevodom na účet zákazníka a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkam a nebol vadný. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, dodávateľ nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť. 7. Ochrana osobných údajov Dodávateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Používaním tohoto internetového obchodu zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Dodávateľ si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia Servera neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. 8. Ďalšie ustanovenia Ďalšie vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľom neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. JSC Slovakia s.r.o. Poštová adresa: Dvorníky 439 92056 Dvorníky IČO:36760013 DIČ: SK2022358448 Zákony a predpisy: - Zákon 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých záklonov

ODMzZWQw